SIVA

http://siva.no

Næringshagekonseptet er et resultat av en mengde innspill fra distriktsbedrifter og lokalsamfunn. SIVA har tatt på seg en rolle som partner for lokalsamfunn og bedriftsmiljø som ser mulighetene som ligger i konseptet, og som ønsker å utvikle sin lokale utgave av næringshagen. Det er det lokale initiativet og de lokale forutsetningene som blir avgjørende for hvordan dette arbeidet skal skje.

Les mer på SIVA.no