Eidskog kommune

Eidskog er ei bygd med tradisjoner og identitet, hvor ildsjeler og kreativitet gis handlingsrom.
Kommunen er god for aktive mennesker i et unikt naturmiljø og den besitter masse kultur.
Som grensekommune er den attraktiv for bedrifter på hver side av grensen. Da er det nok arbeidskraft tilgjengelig i forhold til svingninger i markedene.

Eidskog er sterke på foredling av tre, metall og glass og for Magnor Næringshage er det satsningsområder.

Kommunen og den kommunale enheten Eidskog Næringsservice (ENKF), som også er etablert på Magnor, er viktige støttespillere i utvikling av prosjekter og drift.

Les mer på Eidskog kommune.no og ENKF.no