RDA prosjekt Næringsliv – Skole

I 2004 måtte Norge slutte med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) etter et vedtak i Eftas konkurransetilsyn ESA. Senere ble dette vedtaket gjort om, men differensieringen måtte gjøres mindre enn før. Som en kompensasjon får kommuner som har høyere arbeidsgiveravgift enn i 2004, offentlige utviklingsmidler; RDA-midler. Midlene skal brukes til industriell næringsutvikling.

Magnor Næringshage AS er utpekt som prosjektleder for satsningsområdet Næringsliv – Skole de neste 3 årene. I 2012 sponset vi oppfinnermessa i Grue, og bedriftsbesøkene for 8. klassetrinn i hele regionen.
Men – det kommer mye mer..

Industribesøk EMV 2012
Industribesøk 8. klasse EMV Construction mai 2012