Magnor Energisenter

Det bygges nå opp ulike Energisentre rundt omkring i Norge og Sverige. Hvert senter tar utgangspunkt i sin regions særegenheter og potensiale.

Magnor sentrum har en unik posisjon. Vrangselva renner gjennom sentrum, Magnor Glassverk har store arealer disponible og Møllergården har et enestående potensiale. Med dette som utgangspunkt skal vi bygge et opplevelsessenter som demonstrerer energieffektivitet og fornybar energi med utgangspunkt i dagens teknologi, samt være et utstillingsvindu for fremtidens energiløsninger.
I tillegg har vi nå bygget et biofyringsanlegg for Hydro Aluminium Profiler gjennom selskapet Eidskog Energi AS. Til sammen vil dette tettstedet få en markant plassering innen grønn energi.

Forprosjektene startet i 2011, og de første resultatene skal være synlige i 2013.

Mollergaarden_fasade