FEM – Fornybar energi, energieffektivisering og miljø

FEM er et prosjekt innen programmet Interreg Sverige-Norge 2007 – 2013. Partnere fra Akershus og Hedmark fylke i Norge, og Värmland og Dalarna län i Sverige deltar i prosjektet.

FEM har som målsetting å styrke næringslivets og grenseregionens konkurransekraft gjennom grenseoverskridende samarbeid innen fornybar energi, energieffektivisering og miljø.
Dette skal gjøres ved utstrakt samarbeid i regionen, gjennom fokus på innovasjon og kommersialisering, utdanning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og myk infrastruktur.

Prosjektet skal føre til energieffektiviserende tiltak innen bygg og industri, samt økt bruk av fornybar energi i regionen. FEM skal medvirke til å styrke innovative krefter samt utvikle kompetanse og konkurransekraft innen næringsliv, teknikkmiljøer og samfunnsutvikling. Interaksjonen mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter skal øke som effekt av FEM.

Prosjektet er delt inn i fire tematiske komponenter:
1) Energieffektivisering – arbeidet ledes av Stiftelsen Teknikkdalen, Dalarna
2) Fornybare energikilder – arbeidet ledes av Stål & Verkstad, Värmland
3) Bioenergi – arbeidet ledes av Tretorget AS
4) Miljø – arbeidet ledes av Kunnskapsbyen Lillestrøm, Akershus

Ut over dette vil det være fire «horisontale satsinger»:
1) Utdanning
2) Innovasjon og kommersialisering
3) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
4) Myk infrastruktur

Les mer på femweb.nu.

FEM logo