Styret

Styret i Magnor Næringshage AS består av:

Styrets leder Bjørn Waage Magnor Glassverk   AS
Styremedlem Mariell Ulla Toven SIVA
Styremedlem Henrik Stokholm Futtrup SAPA Magnor
Styremedlem Per Morten Wangen Eidskog-Stangeskovene AS
Styremedlem Thor Torp Eidskog   Næringsservice KF