Om næringshagen

Magnor Næringshage AS eies av SIVA, Eidskog Næringsservice KF, Hydro Aluminium Profiler AS,  Magnor Holding AS og Eidskog-Stangeskovene AS.

Aksjene er fordelt slik:

Aksjonær Eierandel
SIVA – Selskapet for Industrivekst SF 24,38 %
Eidskog Næringsservice KF 24,06 %
Hydro Aluminium Profiler AS 17,19 %
Magnor Holding AS 17,19 %
Eidskog-Stangeskovene AS 17,19 %

Forretningside
Magnor Næringshage skal bistå til utvikling av kunnskapsintensive næringsvirksomheter i Eidskog innen lettmetall, treindustri, fornybar energi og kultur/reiseliv. Selskapet kan ved aksjeinnskudd, kompetanse eller på annen måte engasjere seg i de virksomheter som er tilknyttet næringshagen.

Strategiplan 2010-2013
Magnor Næringshage skal i løpet av perioden markedsføre og befeste sin rolle som næringshage i Eidskog. Næringshagen skal generere forretningsutvikling gjennom egne selskaper og i samarbeid med strategiske allianser innen kulturbasert næringsutvikling, treteknologi, lettmetall og fornybar energi.