Kvinnovasjon

Vi är många, vi är hälften
Norge trenger flere kvinner som starter egen bedrift. Næringshagen er din lokale lenke til kvinnesatsingen Kvinnovasjon – næringsutvikling på kvinners premisser.
Kvinnovasjon mobiliserer og motiverer kvinner til å starte nye bedrifter og utvikle etablerte. Ordningen gir kvinnelige gründere spesiell oppfølging og tilgang til øremerkede midler via SIVA.
Næringshagene bruker Kvinnovasjon til å gi kvinner guts til å gå ut i verden og være tøffe, nyskapende gründerkvinner og bedriftsledere. Kvinnovasjon.no er en møteplass for gründerkvinner og for de som drømmer om å bli det.
Kontakt ditt nærmeste Kvinnovasjonsmiljø her.