Målbedrifter

Alle næringshager som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet f.o.m. 1/7-2011 arbeider med såkalte målbedrifter. Det etableres en fast kontrakt mellom næringshagene og målbedriftene.

Denne avtalen skal:
”Befeste bedriftenes gjensidige målsetting om aktivt å bidra til økt verdiskaping gjennom videreutvikling av forretningsmiljøet. Næringshagen skal være en pådriver og tilrettelegger for innovasjon og nyskaping med fokus på videreutvikling av forretningsmiljø, nettverk og profilering. Målbedriften skal bidra aktivt til å bygge det forretningsmessige, faglige og sosiale fellesskapet slik at næringshagen er et attraktivt og interessant miljø for forretningsutvikling”.